Kaj je hidroponika?

 

Ena izmed možnih tehnologij za gojenje vrtnin je hidroponika. Gre za tehniko, pri kateri se namesto tal uporabljajo različni inertni substrati. Beseda hidroponika izhaja iz grških besed hydro, ki pomeni voda, in besede ponos, ki pomeni delo (Osvald in Kogoj 2005).

Med veje hidroponike štejemo tudi akvaponiko, ki je okolju prijazen način pridelave hrane ter temelji na ribogojstvu in pridelavi vrtnin na hidroponski način. To pomeni, da vrtnine gojimo na različnih inertnih substratih brez prisotnosti tal. Gre za simbiozo med rastlinami in ribami v zaprtem sistemu, kjer ribje odpadke s pomočjo črpalke črpamo v rastlinsko posteljico, ki deluje kot biofilter in iz odpadkov prevzame nitrat s pomočjo delovanja bakterij. Voda z odpadki se v substratu prečisti in vrne v zalogovnik vode, kjer se celoten cikel ponovi (Shafahi in Woolston 2015).